03/05/2014

Vitae adipiscing turpis aenean

Lorem ipsum dolor sit amet neque vitae mauris. Etiam malesuada ultricies. Nullam ut nunc odio eget volutpat a, rutrum ac, magna. Nulla facilisi. Nullam justo. Sed […]
16/10/2018

Melbourne is Ranked 3 the Best City for International Students

MELBOURNE IS GRADE 3 IN THE WORLD IS THE BEST CITY FOR STUDENTS. The 2018 QS Best Student Cities Ranking honors 100 ideal cities for international […]
24/01/2019

Chính phủ Tây Úc đã thông báo mở lại Chương trình đầu tư đổi mới tài năng..

Chính phủ Tây Úc đã thông báo mở lại Chương trình đầu tư đổi mới tài năng và kinh doanh BIIP Business Talent and BIIP Business […]
02/07/2020
Học Bổng 50% Học Phí Với Đại Học Queenland Úc Liên Hệ Ozlinks Education

Học Bổng 50% Học Phí Vietnam Excellence 2021

Chương trình học bổng được tài trợ bởi International Merit Scholarship - Creative Industries Faculty, dành cho sinh viên Việt Nam bắt đầu vào Học kỳ I, năm 2021 tại Trường Đại Học The University of Queensland (QUT).
02/07/2020

Tại Sao Nên Du Học Úc Năm 2021

Du Học Úc là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế và Việt Nam có mong muốn theo học ở một quốc gia nói tiếng Anh là chủ yếu. Theo thống kê từ Bộ Giáo Dục của Úc, trong năm 2019 đã có 8.329.962
03/07/2020
Học bổng Murdoch University International Scholarship 2021

Học Bổng Murdoch University International Scholarship 2021

Trường đại học Murdoch hỗ trợ lệ phí cho sinh viên quốc tế đạt điều kiện bắt đầu một khóa học đại học hoặc sau đại học.
Enquire Now

Welcome to Ozlinks Education

Please take a moment to fill out the form below and we will get back to you shortly.

    Ozlinks Education and Career Services will not share your details with others without your permission.