02/07/2020

Tại Sao Nên Du Học Úc Năm 2021

Du Học Úc là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế và Việt Nam có mong muốn theo học ở một quốc gia nói tiếng Anh là chủ yếu. Theo thống kê từ Bộ Giáo Dục của Úc, trong năm 2019 đã có 8.329.962
03/07/2020
Học bổng Murdoch University International Scholarship 2021

Học Bổng Murdoch University International Scholarship 2021

Trường đại học Murdoch hỗ trợ lệ phí cho sinh viên quốc tế đạt điều kiện bắt đầu một khóa học đại học hoặc sau đại học.
Enquire Now

Welcome to Ozlinks Education

Please take a moment to fill out the form below and we will get back to you shortly.

Ozlinks Education and Career Services will not share your details with others without your permission.